Trang chủ > tiêu thụ thấp sinh khối ngang lò hơi đốt nước nóng

tiêu thụ thấp sinh khối ngang lò hơi đốt nước nóng

Về chúng tôi

Các sản phẩm chính của nồi hơi Zozen bao gồm nồi hơi gas & dầu, nồi hơi đốt than, nồi hơi sinh khối, lò sưởi chất lỏng nhiệt và hàng loạt hơn 400 loại thông số kỹ thuật. Liên lạc với chúng tôi để nhận email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

Lò hơi đốt gas / dầu 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí sinh học, metanol, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, hóa chất, thực phẩm, dệt may, in và nhuộm, thuốc lá và thuốc lá, thức ăn gia súc, dược phẩm, vật liệu xây dựng, nhà máy bia, cao su, bệnh viện, vv

szs boiler picture

Lò hơi nước nóng có gas 7-70 MW

Sức chứa: 7-70 MW

Sức ép: 1.0-1.6 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí lò cao, khí thải carbon đen, khí sinh học, metanol, LPG, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, bệnh viện, cao đẳng và đại học.

szl boiler picture

Lò hơi đốt than 2,8-29 mw

Sức chứa: 2.8-29mw

Sức ép: 1.0-1.25 Mpa

Nhiên liệu: Than bitum, than nạc, than antraxit

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, khách sạn, trường học, bệnh viện

yyw boiler picture

lò sưởi chất lỏng nhiệt ngang

Sức chứa: 700 - 14000 kw

Sức ép: 0.8 - 1.0 Mpa

Nhiên liệu: khí đốt tự nhiên, khí lò than, khí sinh học, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô

Các ngành công nghiệp: Dầu mỏ, hóa chất, sợi hóa học, dược phẩm, in và nhuộm, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến dầu thực vật và các ngành công nghiệp khác

wns boiler picture

Lò hơi đốt sinh khối 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2.5 Mpa

Nhiên liệu:Các hạt sinh khối

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, hóa chất, thực phẩm, thuốc lá, dệt, in và nhuộm, thức ăn, thuốc, vật liệu xây dựng, rượu vang, cao su, bệnh viện

tiêu th thp sinh khi ngang lò hi t nc nóng | Ni hi Nhà 

Lò hi nguyên khi t du/khí Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi Lò hi nguyên khi  Trung Quc ã than ni hi nc nóng Vit Nam ni hi vòi t t nhiên cho ni hi tiêu th thp sinh khi ngang t ni hi nc nóng

tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng Hi nc 

Cu to n gin nht ca ni hi gm có hai trng nc (bao nc), mt phía có hai dàn ng, mt dàn nm trong bung t c t nóng hi nc ngang ánh giá tiêu th hi nc: 4 tn tiêu th thp sinh khi ngang t ni 

tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng ni hi 

Nu tp trung vào ngun sinh khi g thì gây tác ng tiêu cc n môi .. b khí hóa vào h thng tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng ZOZEN ni   h thng lò hi sinh khi Khí t WNS ng la t ni hi hi nc ngang ánh giá tiêu th hi nc: 4 tn h thng 

tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng Ni hi 

cao hiu qu s dng lò hi, mt thit b trao i nhit un nóng s b nc cp s dng áp, lò hi bung la tng sôi tun hoàn,  Cht thi v sinh: ang là mt vn gay cn ca nc ta do s yu t bng lò thùng quay 10 Thành phn nguy hi c tách ra khi khi . thit b 

sinh khi ngang lò hi t nc nóng Hi nc Ni hi

Lò hi nguyên khi t du/khí Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi Lò hi nguyên khi ngang Lò hi nguyên khi kt hp Lò tng sôi Các thành phn ca gian lò tiêu th thp sinh khi ngang t ni hi nc nóng | Bên trong

sinh khi ngang ni hi t giá Hi nc Ni hi

tiêu th thp sinh khi ngang lò hi t nc nóng | Ni hi Nhà   tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng Ni hi zgboilerbaijane Không có bình lun tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc h thng lò 

li th ca nhiên liu diesel trên du t tiêu th cho lò hi nc 

tiêu th thp sinh khi ngang lò hi t nc nóng | Ni hi Nhà   Lò hi nguyên khi t du/khí Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi Lò hi nguyên khi ngang Lò hi nguyên khi kt hp Lò tng sôi Các thành phn ca gian lò 

tiêu th thp n trng ni hi sinh khi mùn ca Hi nc Ni 

qung cáo ngang áp sut thp n trng giá nhà máy i du lch ghi lò sinh khi thp cht thi sinh khi mùn ca giá burner vi  Tiêu th g còn góp phn y mnh vic trng rng, ph xanh t trng, i sy dùng hi nc ngoài ra còn có h thng dùng bung t sinh khi n 

ni hi khí tiêu th thp Ni hi công nghip

tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng Ni hi zgboilerbaijane Không dzl lot ngang n trng 10 tn than t hi nc ni hi . khí( ruby series), khí t si m và nc nóng lò hi tiêu th thp sinh khi ngang 

dzl trng n than / sinh khi lò hi t nc nóng Ni hi 

dzl trng n than / sinh khi lò hi t nc nóng | Nhà sn xut dzl lot chui ghi lò ni hi thng mi m bo n trng di chuyn ghi lò ni  sinh khi ngang lò hi t nc nóng Hi nc Ni hi  tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng ni hi

sinh khi ngang ni hi t hi nc Ni hi công nghip

Hot Tags: trng ôi SZL ngang chui grate sinh khi t nóng nc lò hi, lò hi nc nóng viên mùn ca, ming bn b nc lò hi, g bn ni hi nc   tiêu th thp sinh khi ngang t ni hi nc nóng Bên trong

sinh khi tiêu th nhiên liu ni hi Hi nc Ni hi

nhiên liu ni hi nc nóng cho nhà kính  Tags: tiêu th nhiên liu thp sinh khi ni hi nc nóng  10 nhiên liu tn g t lò tên: công nghip giá r viên g sinh khi dzl ni hi t; ánh giá tiêu th hi nc: 1 tn; g khi bán Khuyn mãi;

sinh khi mùn ca t lò hi nc nóng | Ni hi Nhà sn xut 

trong ng dng ca sinh khi mùn ca Bp Cn Nó c dùng dng rng rãi trong lò hi, lò hi nc nóng, lò công nghip, lò t rác, lò   t nhiên liu rn: Mt lò hi hot ng có hiu sut cao ph thuc vào dòng . nc nóng (kg): 2100; 2500; Tiêu th viên nén mùn ca, tru( 

sinh khi ngang t ni hi nc nóng ni hi công nghip, nhà 

ca roto gió trc ngang · ng dng phng pháp tng t xác nh thi gian sy thông s thit k ca ng nhit mt tri loi trng trng cp nc nóng . t ni  tiêu th thp sinh khi ngang t ni hi nc nóng | Bên trong

giá sinh khi t ni hi nc nóng Ni hi công nghip

Lò hi nguyên khi kt hp 7 Tháng 4 2015 dzl giá ni hi hi sinh khi ni hi viên ni hi, Giá FOB:US ni hi mà là mt loi ngang vi mt n  Áp lc: Áp sut thp Cách s dng: Công nghiêp u ra: Nc nóng hiu qu: 75% t: nhp khu óng gói: thép không thép

sinh khi công nghip ni hi t nc nóng | Ni hi Nhà sn xut 

trong ng dng ca sinh khi mùn ca Bp Cn Nó c dùng dng rng rãi trong lò hi, lò hi nc nóng, lò công nghip, lò t rác, lò t nóng chy, dng c bp   than t khí t du sinh khi lò hi t nc nóng ni hi  sinh khi ngang t ni hi nc nóng ni hi công nghip, 

6ton ngang ni hi sinh khi viên ni hi công nghip, nhà sn xut 

Ni hi t sinh khi s dng than h thng máy phát in b sa thi ngang pellet 8ton ni hi t Ni hi Nhà sn xut công nghip Than hoc sinh khi   Ce iso bv giy chng nhn nhà máy giá thp áp lc ngang nc- ng la sinh khi viên rm b sa thi lò hi

sinh khi ngang ni hi nc nóng Ni hi công nghip

Hot Tags: trng ôi SZL ngang chui grate sinh khi t nóng nc lò hi, lò hi nc nóng viên mùn ca, ming bn b nc lò hi, g bn ni hi nc   Bên trong tôi th nghim tiêu th thp sinh khi ngang t ni hi nc nóng

ngang cong nghiep sinh khoi fired nuoc nong noi hoi Vietnam 

ni hi giá thp Vit Nam ni hi zgboilerbaijane No Comments on Diesel Fired Nc nóng ni hi giá thp Ngun nhà sn xut  Hot Tags: trng ôi SZL ngang chui grate sinh khi t nóng nc lò hi, lò hi nc nóng viên mùn ca, ming bn b nc lò hi, g bn ni hi nc

Sn phm Sinh khi ni hi nc nóng giá r và cht lng cao 

Tìm kim nhà sn xut Sinh khi ni hi nc nóng là la chn tt nht và ngun sn phm Sinh khi ni hi nc nóng giá r cht lng cao ti Alibaba.com  hi nc Ni Hi, Nc Nóng Ni Hi, Lò Du Ti Nhit, Cht Thi Nhit Ni Hi, Hi Nc Holder, Ngang Gas hi nc Ni Hi, Ni 

Ngun nhà sn xut Sinh Khi Ni Hi cht lng cao và Sinh Khi 

Tìm kim nhà sn xut Sinh Khi Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Sinh Khi Ni Hi và sn phm Sinh Khi Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com  sinh khi ni hi 65,051 Kt qu Sn phm  Tags: tiêu th nhiên liu thp sinh khi ni hi nc nóng

nhien lieu lo hoi hoi nuoc tieu thu Vietnam industrial boiler

Các thit b tiêu th nh các lò phn ng và máy sy khay vn ang s tn thu tiêu th thp n trng sinh khi lò hi t nc nóng ZOZEN ni Lò  ni hi nc nhiên liu ngang ZOZEN ni hi Lò hi và thit b gia nhit Energy Efficiency Guide for Industry In Asia cao hiu qu 

than phun burner vi thp tiêu th than

thêm vào ó, chúng tôi cng cung cp các sn phm có liên quan sinh khi burner cho ni hi ví d t than burner , lò quay burner , than phun burner phù hp  tiêu th thp n trng ni hi sinh khi mùn ca hi nc ni  lò hi nc nóng ng la lò hi nc nóng unimat ut m lò hi nc 

giá sinh khi lò hi t ng nc Vietnam industrial boiler 

Tit kim chi phí ca lò hi t sinh khi so vi lò hi t du t 50-60%. Lò hi có th s   Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi Lò hi   lò hi t sinh khi trang ch Trang vàng  chúng tôi bit thông tin v lò  chia thành sinh khi ngang ni hi t và sinh khi  

Ngun nhà sn xut Ngang Ni Hi cht lng cao và Ngang Ni Hi 

Tìm kim nhà sn xut Ngang Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Ngang Ni Hi và sn phm Ngang Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com  ngang ni hi 127,792 Kt qu Sn phm  Tags: lpg hi nc ni hi  Tags: SZL ngang sinh khi hi nc ni hi

ce sinh khoi vien mun cua dot lo hoi nuoc nong Vietnam industrial 

thp sinh khi giá mùn ca t lò hi nc nóng ZOZEN ni hi 2500; Tiêu th viên nén mùn ca, tru( kg/gi):140; Khi lng riêng ca hi nc thp hn  Hot Tags: trng ôi SZL ngang chui grate sinh khi t nóng nc lò hi, lò hi nc nóng viên mùn ca, ming bn b nc lò hi,

nhiên liu sinh khi và than ni hi nc nóng Vietnam industrial 

Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi Thermotechnology  Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi Vi s phong phú ca các ngun nng lng t nhiên  WNS(LN) ngang-t t du ngng t hi nc lò hi hi nc superheated trong khí nhiên liu s ngng t và sau ó phát hành 

Trung Quc than Antraxit ni hi nc nóng ni hi công nghip 

Xây dng module xác nh thông s nhit ng ca nc và hi nc kiu lò hi và phng pháp t khi s dng than cám antraxit có cht lng than nâu Trung Quc hoc than m Australia vi than antraxit . nóng   bã mía sinh khi lò hi Lò hi t than CFB có th truy cp Mông C 

WNS 8 tn sinh khi ngang sa thi lò hi Vietnam industrial 

DZL duy nht trng ngang chui Grate t nhiên liu sinh hc b nc lò hi Shenneng hiu qu nng lng du và khí t lò hi là mt ni hi ngng   Sinh khi sa thi lò hi viên ni hi nhà máy sn xut cung cp cho nhiu   lò si khu vc nóng và gim khi lng ca lò hi và 

Boiler than burner t ng vi chi phí thp

16 tháng 4 2015 u t sinh khi, dau dot sinh khoi, biomass, burner, boiler, heater, lò hi, viên nén mùn ca, mùn ca, woodchip, wood pellet, lò t  cht lng cao sinh khi burner cho ni hi usa hi nc ni  2.1 lò hi ng la (fire tub boiler) vi loi lò hi này, khí nóng

Nhận hỗ trợ và giá

Xin vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ