Trang chủ > nồi hơi sinh khối hơi nhỏ gọn

nồi hơi sinh khối hơi nhỏ gọn

Về chúng tôi

Các sản phẩm chính của nồi hơi Zozen bao gồm nồi hơi gas & dầu, nồi hơi đốt than, nồi hơi sinh khối, lò sưởi chất lỏng nhiệt và hàng loạt hơn 400 loại thông số kỹ thuật. Liên lạc với chúng tôi để nhận email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

Lò hơi đốt gas / dầu 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí sinh học, metanol, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, hóa chất, thực phẩm, dệt may, in và nhuộm, thuốc lá và thuốc lá, thức ăn gia súc, dược phẩm, vật liệu xây dựng, nhà máy bia, cao su, bệnh viện, vv

szs boiler picture

Lò hơi nước nóng có gas 7-70 MW

Sức chứa: 7-70 MW

Sức ép: 1.0-1.6 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí lò cao, khí thải carbon đen, khí sinh học, metanol, LPG, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, bệnh viện, cao đẳng và đại học.

szl boiler picture

Lò hơi đốt than 2,8-29 mw

Sức chứa: 2.8-29mw

Sức ép: 1.0-1.25 Mpa

Nhiên liệu: Than bitum, than nạc, than antraxit

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, khách sạn, trường học, bệnh viện

yyw boiler picture

lò sưởi chất lỏng nhiệt ngang

Sức chứa: 700 - 14000 kw

Sức ép: 0.8 - 1.0 Mpa

Nhiên liệu: khí đốt tự nhiên, khí lò than, khí sinh học, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô

Các ngành công nghiệp: Dầu mỏ, hóa chất, sợi hóa học, dược phẩm, in và nhuộm, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến dầu thực vật và các ngành công nghiệp khác

wns boiler picture

Lò hơi đốt sinh khối 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2.5 Mpa

Nhiên liệu:Các hạt sinh khối

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, hóa chất, thực phẩm, thuốc lá, dệt, in và nhuộm, thức ăn, thuốc, vật liệu xây dựng, rượu vang, cao su, bệnh viện

ni hi sinh khi nh gn | Ni hi Nhà sn xut công nghipNi 

ni hi sinh khi nh gn ZOZEN ni hi ni hi sinh khi nh gn Bên trong tôi th nghim c t ni ni hi sinh khi hi nc nh gn ZOZEN ni hi

ni hi sinh khi hi nc nh gn Ni hi công nghip

Li ích ca lò hi sinh khi seri DZL Kt cu nh gn Cài t nhanh chóng và ôi trng Ni hi hiu qu: 87% u ra: hi nc ánh giá cao áp sut hi: 1,25 Posted in Lò hi sinh khi Tag ghi xích lò hi sinh khi, lò hi nc

ni hi sinh khi nh | Ni hi Nhà sn xut công nghipNi hi 

ni hi sinh khi hi nc nh gn ni súp de, Lò hi sn xut zgboilerbaijane No Comments on ni hi sinh khi hi nc nh gn Li ích ca lò hi sinh khi seri DZL Kt cu nh gn Cài t nhanh chóng và ôi trng Ni hi

sinh khi lò hi nh Vietnam industrial boiler manufacturer

Ni hi t sinh khi . Nguyên Phúc Uy tín t nhng công trình nh  Ni hi này thng s dng nhit cháy ca khí, du, than á, sinh khi và nó   u im ca các lò hi này là thit b nh gn, vn hành n gin, áp ng kp nhiên liu r nh rm r, bã mía và nhiu loi 

ni hi sinh khi nh Ni hi công nghip

Máy nh gn, vi các cng kt ni trc tip, ni hi, iu khin thông minh t ng.  bi sn xut trong ni hi rt khác nhau vi các loi nhiên liu, các thit b t này dng nh là mt công ngh ph bin trong ni hi sinh khi quy mô nh.

cu trúc nh gn sinh khi dc ni hi hi nc ming ni hi 

Ni hi lò hi t than dng ghi xích hai khi SZL có cu trúc nh gn, lp . là mt trong 3 thng hiu ni ting ca Trung Quc v vi dt t si nhum và sinh khi lò hi nh bn

nh than / g / sinh khi ni hi t | ni hi nh Vietnam 

Lò Hi DAIVIET ~ Nh gn Hiu sut cao Giá tt nht Vit Nam  Ni hi loi này s dng nhit cháy ca khí, du, than á, sinh khi và c lp t lin khi trên mt b khung và cung cp hi cho các nhà máy c nh

ni hi sinh khi kích thc nh Hi nc Ni hi

ni hi sinh khi kích thc nh ni hi công nghip ZBG  in hình nh hn kích thc nhà máy khí sinh hc; Chu trình kt hp nhà .. ng phát hiu sut cao tuabin hi sáng to cho nhà máy t sinh khi CHP sinh khi kích thc  ni hi sinh khi nh gn

ni hi cu trúc nh gn Ni hi công nghip

Loi: Ni hi nhiên liu rn Nng lc / Hot Power: 1-160t / h Áp sut: 0.5-12Mpa Nhiên liu: than, nhiên liu sinh khi cu trúc nh gn ni hi nc nóng | Bên trong tôi

nh ni hi sinh khi pellet cho ni hi và lò hi nc nóng  

nh ni hi sinh khi pellet cho ni hi và lò hi nc nóng  Thit k tích hp, tiêu chun sn xut quy trình sn xut ni hi, nh gn,  Công sut và tiêu chun ISO hi nh cho công nghip dt aaa lp 35 tn sinh khi hi nc ni hi cho ngành công nghip dt may.

Ni hi nh gn Hi nc Ni hi

Nhà sn xut ni hi nc un sôi nc to thành hi nc mang nhit phc v cho các yêu cu ni hi sinh khi nh gn ZOZEN ni hi Tit kim Nng lng bng H thng Lp t nhiu Ni hi Dòng Lp t nhiu ni hi dòng 

ni hi sinh khi kích thc nh ni hi công nghip, nhà sn xut 

ni hi sinh khi hi nc nh gn Vit Nam ni hi zgboilerbaijane No Comments on ni hi sinh khi hi nc nh gn nh ni hi sinh khi pellet Hn na kích thc nh và hình dng ca viên g cho phép ngi dùng d lò hi, 

Trung Quc ni hi hi nc nh gn Ni hi công nghip

D án: Sinh khi SZL10-1.25-T ni hi ng nc Khu vc ng dng: u im ca các lò hi này là thit b nh gn, vn hành n gin, áp ng kp thi các mía và nhiu loi sinh khi tim nng

Tng quan sinh khi ni hi t

Sinh khi ni hi là mt dng chuyn hóa nng lng sinh khi thành nng lng khác.  Sinh khi ni hi t có th c chia thành sinh khi gang ni hi 

ni hi sinh khi hi nh bán Hi nc Ni hi

ni hi sinh khi nh gn Vit Nam ni hi zgboilerbaijane No Comments on ni hi sinh khi nh gn Posted in Ni hi tng sôi Tag Lò hi ng nc nhiên liu than / sinh khi, Ni Li ích ca lò hi sinh khi seri DZL Kt cu 

ni hi ng la nh gn Ni hi công nghip

dzl lot cu trúc nh gn ni hi | h thng lò hi sinh khi Sn phm ni hi lò hi dzl lot nc nóng cu trúc nh gn ni hi | Bên trong tôi th nghim Ni hi n trng Lot DZL là duy nht trng, ngang, ba-pass, gói và ng 

e giá ni hi sinh khi c in ni hi công nghip ZBG

Than / ni hi t sinh khi kcal ni hi 1.000 litros sinh khi các loi ni hi Bên trong tôi th nghim c t ni hi sinh khi Deshumidificador 19 Stand Alone Máy phát in hi nc nh gn 24kw 48kW Ni hp (dng ng ) Anabac 

Sn phm Hi nh gn ni hi giá r và cht lng cao Hi nh 

Tìm kim nhà sn xut Hi nh gn ni hi là la chn tt nht và ngun sn phm Hi nh gn  Các Tìm kim liên quan n Hi nh gn ni hi hi nc ni hi q345r ni hi thép tm t than lò hi ni hi khí hi nc ni hi sinh khi

noi hoi sinh khoi kich thuoc nho Vietnam industrial boiler

Kích thc nh gn ngang ni hi hi nc giá r  Ngành hàng Công ngh Nhit ZBG là nhà sn xut hàng u v lnh vc h ni hi công nghip quy mô ln, tit kim nng lng hiu qu và thân thin vi th a chc nng nh ni hi sinh khi thng mi

Ngun nhà sn xut S Dng Sinh Khi Ni Hi cht lng cao và 

Tìm kim nhà sn xut S Dng Sinh Khi Ni Hi cht lng cao nhà cung cp S Dng Sinh Khi Ni Hi và sn phm S Dng Sinh Khi Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com  g nh bn hi nc ni hi

lò hi t sinh khi - công ty cung cp lò hi t sinh khi

Công ty tnhh mt thành viên ngôi sao vàng chuyên cung cp lò hi t sinh khi, liên h vi chúng tôi bit thông tin v lò hi t sinh khi, báo giá lò hi t sinh khi

Ngun nhà sn xut Trong Nc Sinh Khi Nc Nóng Ni Hi cht lng 

Tìm kim nhà sn xut Trong Nc Sinh Khi Nc Nóng Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Trong Nc Sinh Khi Nc Nóng Ni Hi và sn phm Trong Nc Sinh Khi Nc Nóng Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com  Tags: trong nc nh sinh khi viên ni hi nc nóng

3 loi lò hi bn và an toàn, tit kim cho các doanh nghip va 

Do vy mà ni hi dùng nhiên liu sinh khi (biomass) ang là phng án la chn ti u cho các doanh nghip va và nh nhm tit kim chi phí và bo v môi trng phát trin bn vng.  Lò hi in có thit k vô cùng nh gn ít chim din tích và không cng knh hay nng n nh 

than sinh khi ni hi giá ni hi t Ni hi công nghip

Lò Hi DAIVIET ~ Nh gn Hiu sut Ni hi t than cho giá bán sinh khi máy phát in hi nc bn sinh khi ni hi t Nicaragua | bã mía sinh khi lò hi Là kiu ni hi 3 tng c t ch yu than á, sinh khi và 

Ngun nhà sn xut Nh Sinh Khi Ni Hi cht lng cao và Nh 

Tìm kim nhà sn xut Nh Sinh Khi Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Nh Sinh Khi Ni Hi và sn phm Nh Sinh Khi Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com

Ngun nhà sn xut Hi Nh Gn Ni Hi cht lng cao và Hi Nh 

Tìm kim nhà sn xut Hi Nh Gn Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Hi Nh Gn Ni Hi và sn phm Hi Nh Gn Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com  sinh khi hi nc ni hi

Công ngh chuyn i sinh khi Ni hi

Do tình trng thiu nng lng và suy thoái môi trng gây ra bi vic s dng rng rãi các nhiên liu hóa thch, ni hi t sinh khi óng mt vai trò ngày càng quan trng hn trong công ngh lò hi.

c im k thut ca ni hi Nhà sn xut Ni Hi

c im k thut ni hi CFB 25 ph tr c im k thut ca 10 tn than t hi nc ni hi  c im ca ni hi t hp; Bo hành, sa cha ni hi  Lò hi in có thit k vô cùng nh gn, Phòng k thut: 0965.095.840  Ni hi loi D 10-30 tn Ni hi chy bng nng lng sinh khi 2-60 tn

Ngun nhà sn xut Nh Gn Ni Hi Nc cht lng cao và Nh 

Tìm kim nhà sn xut Nh Gn Ni Hi Nc cht lng cao nhà cung cp Nh Gn Ni Hi Nc và sn phm Nh Gn Ni Hi Nc vi giá tt nht trên Alibaba.com  Tags: sinh khi bn ni hi

Ngun nhà sn xut Cu Trúc Nh Gn Ni Hi cht lng cao và 

Tìm kim nhà sn xut Cu Trúc Nh Gn Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Cu Trúc Nh Gn Ni Hi và sn phm Cu Trúc Nh Gn Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com  Tags: t ng sinh khi ni hi

Nhận hỗ trợ và giá

Xin vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ