Trang chủ > dầu đốt nồi hơi nhiệt

dầu đốt nồi hơi nhiệt

Về chúng tôi

Các sản phẩm chính của nồi hơi Zozen bao gồm nồi hơi gas & dầu, nồi hơi đốt than, nồi hơi sinh khối, lò sưởi chất lỏng nhiệt và hàng loạt hơn 400 loại thông số kỹ thuật. Liên lạc với chúng tôi để nhận email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

Lò hơi đốt gas / dầu 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí sinh học, metanol, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, hóa chất, thực phẩm, dệt may, in và nhuộm, thuốc lá và thuốc lá, thức ăn gia súc, dược phẩm, vật liệu xây dựng, nhà máy bia, cao su, bệnh viện, vv

szs boiler picture

Lò hơi nước nóng có gas 7-70 MW

Sức chứa: 7-70 MW

Sức ép: 1.0-1.6 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí lò cao, khí thải carbon đen, khí sinh học, metanol, LPG, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, bệnh viện, cao đẳng và đại học.

szl boiler picture

Lò hơi đốt than 2,8-29 mw

Sức chứa: 2.8-29mw

Sức ép: 1.0-1.25 Mpa

Nhiên liệu: Than bitum, than nạc, than antraxit

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, khách sạn, trường học, bệnh viện

yyw boiler picture

lò sưởi chất lỏng nhiệt ngang

Sức chứa: 700 - 14000 kw

Sức ép: 0.8 - 1.0 Mpa

Nhiên liệu: khí đốt tự nhiên, khí lò than, khí sinh học, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô

Các ngành công nghiệp: Dầu mỏ, hóa chất, sợi hóa học, dược phẩm, in và nhuộm, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến dầu thực vật và các ngành công nghiệp khác

wns boiler picture

Lò hơi đốt sinh khối 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2.5 Mpa

Nhiên liệu:Các hạt sinh khối

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, hóa chất, thực phẩm, thuốc lá, dệt, in và nhuộm, thức ăn, thuốc, vật liệu xây dựng, rượu vang, cao su, bệnh viện

Ni hi t du - ôt gas - Công ty C Phn C nhit Vit nam 

Boilers - Steamboilers, Ni hi t du - ôt gas  Nhit hi bão hòa ( o C) 183  Ni hi t du 500kg/h  Ni hi t du hp khói t (ng lò lch tâm)

H­­­ng dn s dng ni hi t du - Công ty C Phn C nhit 

Hng dn s dng H­­­ng dn s dng ni hi t du  Trong quá trình cp hi lò phi m bo ch t tc là m bo nhiên liu cháy hoàn toàn, nu  lò tng dn nhit nc lò n 100 0 C.

Lò du ti nhit t du tit kim nng lng, giá r

Mua lò du ti nhit t du quý khách hãy n vi công ty ni hi Tit Nng . Ni du ti nhit t du ca chúng tôi c s dng trong các nhà máy hóa du, công ngh ch bin thc phm, kho nha ng.

Ni hi t du, t gas - ni hi, noi hoi, lò hi, lo hoi

Ni hi t du, t gas - Công ty c phn ni hi Vit Nam - Doanh nghip hàng u Vit Nam sn xut ch to các loi ni hi, lò hi, thit b áp lc  Nhit hi bão hòa ( o C) 183

Ni hi t gas - ni hi t du

u im ca ni hi t du: + Thit k ca ni hi t du gm 3 pass, hp khói t, nhm nâng cao hiu sut lò hi, tránh quá nhit phn uôi lò. + ng lò gn sóng có tác dng làm tng din tích truyn nhit và tránh hin tng 

Ni hi t du, t gas, lò hi | Ni hi | Lò hi Sao

Công ty CP C in Sao chuyên t vn, thit k, cung cp, lp t, bo dng, bo trì lò hi, ni hi t du, t gas các loi,  Ni hi t du, t  em li hiu sut nhit cao nht. c bit t cht lng và an toàn là s 1 li nim tin cho khách hàng.

Ni hi t du - Công ty C Phn Ni Hi Vit nam

Ni hi t du là Ni hi s dng du ( Du DO, du FO) làm nhiên liu t. Công ty c phn Ni hi Vit nam có y các loi t công sut nh n  em li hiu sut nhit cao nht.

Lò hi t du

Thit k ca lò hi t du gm 3 pass, hp khói t, nhm nâng cao hiu sut lò hi, tránh quá nhit phn uôi lò. + ng lò gn sóng có tác dng làm tng din tích truyn nhit và tránh hin tng co giãn.

Ni Hi t Than, Nhietvietnam.com.vn

Tùy theo nhu cu s dng mà ngi ta to ra Ni Hi t Than ngun hi quá nhit có nhit và áp sut rt cao áp ng cho các loi máy móc c chng.  (nh các kho xng, du)

Lò hi, ni hi t du SAMSON - Nhà thu c in nhit lnh

Lò hi, ni hi t du SAMSON - Nhà thu c in nhit lnh IU HÒA XANH  Qut thông gió công nghip, lc khí cho phòng sch, cp khí ti, iu hòa không khí, iu hòa chiller - máy làm lnh nc, tháp gii nhit nc, máy làm mát 

Lò du ti nhit t ci giá r, hiu qu cao, tit kim nng lng

Lò du ti nhit t ci là la chn ti u cho các công ty va và nh c sn xut bi công ty ni hi Tit nng Vô Tích bn hoàn toàn yên tâm v cht lng.

Ni hi t du kiu trc lu | Ni hi | Lò hi Sao

Ni hi t du kiu trc lu (Lò hi t du kiu trc lu) c s dng nhiu bi có nhiu u im là: ây là ni hi công sut nh, hiu sut rt cao;  8 Nhit hi bão hòa (oC): 158 175

nhiên liu nng ni hi t du nhit ni hi công nghip, nhà 

Nghành nhit u t lò hi lò du truyn nhit MES Lab   H thng ni hi và thit b trao i nhit li dng nng lng ca cht t (hóa .. ót khi ng cho các ni hi chính Du nng hay còn gi là du (FO), du FO 

ni hi t du - công ty cung cp, sn xut ni hi t du

Ni hi t du, Công Ty C Phn C Khí Min Nam chuyên cung cp, sn xut, mua bán ni hi t du. Gi -0909459497, 0988 385630 bit chi tit thông tin 

Ni hi t du dng ng - Ni hi - T Nu Cm

u im ca ni hi t du : Vn hành an toàn n gin, hiu sut nhit cao.m bo duy trì lng hi n nh. Không có khói bi.  Thit b áp lc Dch v sa cha ni hi

Ni hi t du dng nm - Ni hi - T Nu Cm

Ch vn hành : Hoàn toàn t ng. Nhiên liu t : du FO, FO, gas, biogas u im : Vn hành an toàn n gin, hiu sut nhit cao. m bo duy trì cung cp hi vi áp sut và lu lng chính xác.

Ngun nhà sn xut Khí t T Nhiên Du Nhit Ni Hi cht lng 

Tìm kim nhà sn xut Khí t T Nhiên Du Nhit Ni Hi cht lng cao nhà cung cp Khí t T Nhiên Du Nhit Ni Hi và sn phm Khí t T Nhiên Du Nhit Ni Hi vi giá tt nht trên Alibaba.com

Lò hi t du, Gas

Lò hi t du ga hoàn toàn t ng, vi hiu sut cao, d s dng. Sn phm cht lng và ch bo trì tt nht. Công sut: t 100 kg/h n 20.000 kg/ 

than ni hi t du nhit Vietnam industrial boiler manufacturer

Ni hi t than Ni gia nhit du Bình Bn Cha Các Loi Bn cha hóa cht Bn khuy Bn cha các loi Ph Kin Ni Hi Thit B Áp Lc Thit b sy Bình chu áp

Mt s c tính ca ni hi t du DO 2 Ni hi t vi

Thit k ca ni hi t du DO 2 cp gm 3 pass, hp khói t, nhm nâng cao hiu sut ni hi, tránh quá nhit phn uôi lò. ng lò gn sóng có tác dng làm tng din tích truyn nhit và tránh hin tng co giãn.

Thông s ni hi t du - Công ty C Phn C nhit Vit nam - 

Thông s k thut Thông s ni hi t du  C TÍNH K THUT CÁC NI HI T DU HP KHÓI T  Nhit hi Steam temperature

Lò hi t du - Công ty C phn Nng lng và Ni hi Min Trung

Ni hi min trung. Công ty C phn Nng lng và Ni hi Min Trung  Thông s k thut lò hi t du:  Ni du ti nhit hay còn gi là ni gia nhit du cho du ti nhit Chúng tôi nhn.

lò hi t du - cung cp lò hi t du ti Thanh Hóa

Lò hi t du c cung cp bi Công Ty C Phn Ni Hi Và Thit B Nhit Min Trung ti thanh hóa. Liên h (0237) 3726388 bit thông tin v lò hi t du, mua bán, báo giá lò hi t du

Ni Hi Vit Nam

Công ty C Phn Ni Hi Vit nam - Doanh nghip hàng u Vit nam v thit k, ch to ni hi ( lò hi ) và các thit b áp lc khác vi 50 nm kinh nghim.

Tng quan v ni hi, lò hi

Ni hi - lò hi (Ting anh: steam boiler ) là thit b s dng nhiên liu (than, ci, tru, giy vn) un sôi nc to thành hi nc mang nhit   ngun nng lng có nhit và áp sut cao này ngi  Cn cung cp thông tin gì khi mua ni hi -lò hi: (ni hi t tru, du,

Ni hi t du, t gas

Ni hi t du bng u t Sunray - Nim kiêu hãnh mt thi  Ni hi t du Fo TQ1  Ni du ti nhit, t ci, than á

Lò hi, ni hi t tru, tng sôi, mùn ca, ni du ti nhit

Chuyên cung cp ni hi: Ni hi t tru, Ni hi tng sôi, Ni hi t mùn ca, Lò hi t tru, Ni du ti nhit uy tín ti TP.HCm  Lò hi, ni hi t tru, tng sôi, mùn ca, ni du ti nhit

Hng dn s dng lò hi t du

THUYT MINH S DNG LÒ HI T DU A - KIM TRA H THNG LÒ HI Trc khi vn hành lò hi t du cn kim tra các b phn sau:  lò tng dn nhit nc lò n 100 0 C. Khi t  Hin nay, hu ht các dây chuyn sn xut bánh ko, mía ng thng trang b các ni hicông nghip t 

Ni hi t du hp khói t - Hi Nhit Vit Nam

Nghiên cu s dng môi cht lnh R407C thay th R22 trong công ngh iu hòa không khí phù hp ti min Nsm Vit Nam  Nghiên cu hiu qu ta nhit khi cht lng sôi trên màng mng  Tag : Ni hi  Tag : t du

Khí t nhit du ni hi gii thiu - tin tc - Wuxi Xineng ni 

Gii thiu ni hi khí t nhit du  Ngang nhit t du hu c trên tàu sân bay lò là mt loi c bit ni hi, nhit du nóng, áp sut thp, nhit cao hiu sut, nhit h thng si có th t c RP 340 hoc hi pha 400 

Nhận hỗ trợ và giá

Xin vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ