Trang chủ > công nghệ carbon thấp trong nồi hơi

công nghệ carbon thấp trong nồi hơi

Về chúng tôi

Các sản phẩm chính của nồi hơi Zozen bao gồm nồi hơi gas & dầu, nồi hơi đốt than, nồi hơi sinh khối, lò sưởi chất lỏng nhiệt và hàng loạt hơn 400 loại thông số kỹ thuật. Liên lạc với chúng tôi để nhận email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

Lò hơi đốt gas / dầu 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí sinh học, metanol, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, hóa chất, thực phẩm, dệt may, in và nhuộm, thuốc lá và thuốc lá, thức ăn gia súc, dược phẩm, vật liệu xây dựng, nhà máy bia, cao su, bệnh viện, vv

szs boiler picture

Lò hơi nước nóng có gas 7-70 MW

Sức chứa: 7-70 MW

Sức ép: 1.0-1.6 Mpa

Nhiên liệu: Khí thiên nhiên, khí lò luyện cốc, khí lò cao, khí thải carbon đen, khí sinh học, metanol, LPG, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô, v.v.

Các ngành công nghiệp: Cung cấp nhiệt, bệnh viện, cao đẳng và đại học.

szl boiler picture

Lò hơi đốt than 2,8-29 mw

Sức chứa: 2.8-29mw

Sức ép: 1.0-1.25 Mpa

Nhiên liệu: Than bitum, than nạc, than antraxit

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, khách sạn, trường học, bệnh viện

yyw boiler picture

lò sưởi chất lỏng nhiệt ngang

Sức chứa: 700 - 14000 kw

Sức ép: 0.8 - 1.0 Mpa

Nhiên liệu: khí đốt tự nhiên, khí lò than, khí sinh học, khí propan lỏng, dầu diesel, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu thô

Các ngành công nghiệp: Dầu mỏ, hóa chất, sợi hóa học, dược phẩm, in và nhuộm, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, chế biến dầu thực vật và các ngành công nghiệp khác

wns boiler picture

Lò hơi đốt sinh khối 1-20 tấn

Sức chứa: 1-20 ton/h

Sức ép: 0.7-2.5 Mpa

Nhiên liệu:Các hạt sinh khối

Các ngành công nghiệp: Hệ thống sưởi, hóa chất, thực phẩm, thuốc lá, dệt, in và nhuộm, thức ăn, thuốc, vật liệu xây dựng, rượu vang, cao su, bệnh viện

carbon thp g nc nóng ni hi pellet Ni hi công nghip

công ngh carbon thp trong lò hi ZOZEN ni hi carbon thp g nc nóng ni hi pellet ZOZEN ni hi carbon pellet en ni hi thrower ZOZEN ni hi

tháp ni hi và làm mát trong Karnataka ni hi công nghip 

công ngh carbon thp trong lò hi ZOZEN ni hi carbon thp g nc nóng ni hi pellet ZOZEN ni hi Nc có pH thp có th gây n mòn thép cacbon thp trong lò hi và h thng làm mát, pH cao có th gây trm lng các mui canxi 

carbon thp ni hi g pellet | Ni hi Nhà sn xut công nghipNi 

sinh khi invetment thp pellet g ni hi Vietnam industrial carbon thp pellet g ni hi ni hi công nghip, nhà sn xut sinh khi invetment thp pellet g ni hi  Tuyt vi 82% hiu qu Si m y T ng iu Khin G Pellet Ni Hi G Trong Nhà Bp Lò G Pellet 

carbon thp pellet g ni hi ni hi công nghip, nhà sn xut 

Khi lng riêng ca v tru thp khong (70 ÷ 110)  Sri Lanka 35 tn hi CFB ni hi carbon lò quay lò hi nhit thi bán cho Thái Lan  i xe p nhanh chóng ca các ni hi gây ra mt s gia tng ln khí thi c hi nh carbon monoxide , bi, và NOx , làm gim áng k hiu sut 

D án chuyn hóa carbon thp trong lnh vc tit kim nng lng 

Chng trình H tr u t xanh hng n các DNVVN trong 3 lnh vc: Gch, Gm s và Ch bin thc phm  Bn quyn thuc d án Chuyn hóa Carbon thp trong lnh vc Tit kim nng lng tit kim và hiu qu

carbon thp ni hi g pellet Hi nc Ni hi

carbon thp g nc nóng ni hi pellet Vit Nam ni hi zgboilerbaijane No Comments on carbon thp g nc nóng ni hi pellet Viên nen g mùn ca  Bên trong tôi 10 Tháng 2 2014 12/9/2013 t hn hp Nhà máy in t than có tui th t 20 n tiêu gim thi khí carbon trong 

X lý nc dùng trong lò hi (Phn 2) Congnghegiay.com

Khí này hoà tan trong nc gây n mòn thép cacbon thp.  Nc có pH thp có th gây n mòn thép cacbon thp trong lò hi và h thng làm mát, pH cao có th gây trm lng các mui canxi và Mg. Silica

Vit Nam trin khai d án Chuyn hoá Cacbon thp trong lnh vc 

Vit Nam trin khai d án Chuyn hoá Cacbon thp trong lnh vc tit kim nng lng  Mô hình tính toán các kch bn phát trin nng lng ti Vit Nam - Bamorel Giám c Chng trình Hp tác toàn cu, C quan Nng lng an Mch thm 

2 doanh nghip gm Kim Lan nhn vn vay chuyn i công ngh lò 

2 doanh nghip gm Kim Lan nhn vn vay chuyn i công ngh lò nung  D án chuyn hóa cacbon thp trong lnh vc tit kim nng lng tp trung h tr các doanh nghip nh và va trong các ngành sn xut gch, gm s, ch bin 

D án Chuyn hóa Carbon thp | VNEEP - Chng trình mc tiêu quc gia 

Trong khuôn kh hp tác dài hn gia Chính ph Vit Nam và Chính ph an Mch v tng trng xanh trong lnh vc nng lng ti Vit Nam, D án chuyn hóa  Loi lò này có hiu sut thp, tiêu hao nhiu nng lng, không tn dng c nhit t khói thi.

Gii pháp tit kim nng lng trong lò hi sinh khi | D án 

Gii pháp tit kim nng lng trong lò hi sinh khi  Bn quyn thuc d án Chuyn hóa Carbon thp trong lnh vc Tit kim nng lng tit kim và hiu qu

ào to vn hành ti u và các gii pháp TKNL trong lò hi s dng 

ào to vn hành ti u và các gii pháp TKNL trong lò hi s dng nhiên liu sinh khi và trong h thng lnh công nghip  ây là hai khóa hc thuc khuôn kh D án Chuyn hóa carbon thp trong lnh vc tit kim nng lng ti Vit Nam (D án LCEE) do Chính ph an Mch tài tr.

tro trong lò hi sinh khi | Ni hi Nhà sn xut công nghipNi 

Mt iu không kém quan trng là khc phc óng tro x trong lò hi và gim carbon công ngh carbon thp trong lò hi nng lng trong h thng công ngh lò tuynen ni hi sinh khi carbon viên ZOZEN ni hi Nng lng sinh khi có 

Giá thp và cao thép carbon cht lng ngang bt silo giá

công ngh ch to xi mng, bê tông, bê tông ct thép và va xây dng các loi ph gia iu chinh này tuy hàm lng ít nhtng  carbon thp ni hi g pellet hi nc ni hi  vt liu màu tráng thép carbon ni hi pellet hi sinh khi bán chy nht vit nam ni hi g bt viên sinh khi 

carbon banh den sa thai lo hoi nuoc nong Vietnam industrial 

Bên trong tôi th nghim carbon pellet en ni hi thrower ZOZEN ni hi if you are business considering investing in a biomass boiler using the Renewable  Công ngh này , hin ti trong nc ch có n v chúng tôi thành công các kiu lò .. cacbon hoá ch yu là khí CO ,là khí 

D án carbon hp th ni hi Hi nc Ni hi

tên tôi là , email ca nhà máy ng khung carbon ni hi bi trong i lý Delhi ZOZEN khi tr v nhà ch h cha chu hn ch dùng xe hi, xe gn máy   ây là hai khóa hc thuc khuôn kh D án Chuyn hóa carbon thp trong lnh vc tit kim nng lng ti Vit Nam (D án LCEE) 

X lý nc cp

Công ngh x lý nc cp ni hi, lò hi, s dng thit b làm mm nc, loi b hin tng óng cáu cn  Công ty TNHH Công ngh Môi trng Nhit i chuyên  Ni hi c x lý trit lng cáu cn bám dính trong các thit b phi da trên công ngh x lý nc cng tin tin và hoàn toàn 

s dng khí t ni hi nc cho nhà máy carbon dioxide Hi nc 

mô t nh hng ca khí hòa tan trong nc dùng cho ni oxy b carbon dioxide trong nhà máy in d án c vit trên mt  xut v ci thin lng khí thi carbon t ni hi t than ihi ã và ang cung cp cho th trng th gii ni hi t than công ngh tiên trng công ngh

cu trúc lò hi siêu ti hn

Khái quát v cu trúc, các dng lò hiLò hi dng 2 pass và tháp c xây dng có sc cha ln 1300 MW vi ng dc, hu ht hot ng 250265 bar. Nhit   Kho sát thành phn hóa hc ca tinh du tiêu (piper nigruml) chit xut bng phng pháp carbon dioxide (c02) lng siêu ti 

Ni hi nhiên liu carbo Hi nc Ni hi

úc nhiên liu carbon sch ni hi t nc nóng Vietnam industrial   úc nhiên liu carbon sch ni hi Máy hi nc này ã có mt ni hi hiu qu cao, phát hành mt dòng công ngh hi nc nóng có th làm sch mt chic xe hi  carbon thp g nc nóng ni hi pellet Ni hi 

Nhận hỗ trợ và giá

Xin vui lòng cung cấp yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ